Мануела Готе

Служител в отдел за изготвяне на необработени клишета, в компанията от 2017 г.

Какво върши служителя в отдела за изготвяне на необработени клишета?

За създаването на необработени клишета са необходими разнообразни и многостранни работни процеси. Като се започне от измерване на дебелината на слоя, покриване, рязане на материали като например ALOXID, Magnet-ALOXID, INTAGLIO и Magnet-Raster – като това са само част от тях, и всичко това в различни размери. Допълнително на клишетата се пробиват стандартни или специални отвори, проверяват се за грешки, опаковат се в опаковки по 10 броя и се подготвят за изпращане.

Кой беше Вашият най-предизвикателен момент?

Да кажа „да“, когато ми предложиха да поема повече задачи и отговорности в нашия отдел.

Какво прави Вашата дейност интересна?

Създават се разнообразни дейности, които се извършват самостоятелно. При това винаги има нещо ново, което човек да научи и да допринесе, както и да израсне лично при изпълнението на задачите. Освен това колегиалната среда винаги допринася за прекрасна работна атмосфера.

Какви силни страни трябва да има човек, за да се впише във Вашия екип?

Преди всичко трябва да притежавате силно чувство за отговорност, да можете да работите самостоятелно, да проявявате собствена инициатива, но също така и да имате умения за работа в екип. Най-важното при нас е удоволствието от работата и преди всичко: доброто настроение.