Автоматизиран модул въз основа на компоненти

Модулната автоматизирана платформа MAP се състои от стабилна основна рама и предлага до 20 позиции, които могат да бъдат оборудвани различно. Те се оборудват индивидуално и оптимално с печатни модули и с различни компоненти в зависимост от приложението. Разнообразните възможности за комбиниране позволяват реализиране на комплексни приложения. По този начин се постига система, която може да се обслужва, оборудва и поддържа като ЕДНА машина. Модулите за тампонен печат, които ще се настройват и поддържат, са разположени по такъв начин в MAP, че да са обърнати към оператора. Смяната на клишета и тампони се извършва отделно и независимо една от друга.

Акценти на системата

Директен достъп до всички станции с клишета и печатни станции

Директен достъп до всички станции с клишета и печатни станции

Лесна работа

Лесна работа

Кратко време за настройка

Кратко време за настройка

Много висока степен на автоматизация

Много висока степен на автоматизация

Автоматизиран модул въз основа на компоненти

Автоматизиран модул въз основа на компоненти

Централно управление и контрол

Централно управление и контрол

Контакт

Дийтмар Шолц
Дийтмар Шолц
Развитие на бизнеса/ мениджър продажби Машини

MAP представлява конфигурируем автомат за тампонен печат за междусекторни приложения. Неговата концепция предполага модулна структура, която е съобразена оптимално с приложението. Нашият отдел в областта на техниката за приложимост анализира и проверява предварително изискваното приложение и конфигурира автомат MAP.

MAP се състои от основна рама с до 20 позиции, които могат да бъдат оборудвани различно. Било то за малки или комплексни изисквания – напълно в съответствие с модулния принцип се добавят позициите с модули за тампонен печат, лазер, модул за както за предварителна, така и за последваща обработка и контрол. Ако през времето се появи промяна на изискванията, е възможна и последваща промяна на модула.

При модулите за тампонен печат може да се избере между сервоелектрическо и електропневматично задвижване. Управлението на MAP се осъществява удобно за оператора централно. Оборудвана с големи машинни врати, за да позволи на оператора абсолютно свободен достъп до вътрешността на MAP. За да се опростят настройките на регистъра и да се намали времето за настройка, модулът с клишето е монтиран навън, към оператора.

За изтегляне

Брошура за MAP

Консумативи

Мастила за тампонен печат

Мастила за тампонен печат

Клише за тампонен печат

Клише за тампонен печат

Печатни тампони

Печатни тампони