Impresum

TAMPOPRINT® GmbH
Lingwiesenstr. 1
70825 Korntal-Münchingen

Direktor:
Gospodin Sylvester Philipp

Kontakt:
Telefon: +49 71 50 92 8 – 0
Telefaks: +49 71 50 92 8 – 400
info[aet]tampoprint.de

Unos u registar:
Upis u trgovački registar
Registarski sud: Okružni sud Stuttgart
Matični broj: HRB 781269

ID za porez na promet:
Identifikacijski broj za poreza na promet prema čl. 27a zakona o porezu na promet: DE 811 243 767

Odgovoran za sadržaj prema čl. 55 st. 2 RStV-a:
Gospodin Sylvester Philipp

Online rješavanje sporova prema čl. 14. st. 1. ODR-VO-a i čl. 36. VSBG-a:
Europska komisija stavlja na raspolaganje platformu za online rješavanje sporova (OS), koju možete pronaći na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nismo obavezni i načelno ne želimo sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražom za potrošače.

Interni žalbeni postupak:
Zakonom o zaštiti zviždača (HinSchG), koji je stupio na snagu 2. srpnja 2023., osobe koje prijavljuju zlouporabe u tijelima vlasti ili tvrtkama trebale bi biti zakonom zaštićene od mogućih nepovoljnih situacija i time bi trebale biti uklonjene prepreke.

Na obrazac za reklamaciju