Kenny Duong

Is in september 2019 in dienst gekomen en werkt sinds juli 2022 op de serviceafdeling

Wat zijn uw activiteiten bij TAMPOPRINT®?

Bij de opleiding tot commercieel medewerker vindt het theoretische gedeelte plaats in de vakschool en het praktische gedeelte in het bedrijf. Bij TAMPOPRINT doorloop ik alle commerciële afdelingen. Hierbij leer ik de verschillende werkzaamheden van de afzonderlijke afdelingen kennen en ben ik tijdens deze periode betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Bij elke afdeling is er aan het begin een inleerfase waarin ik geïnstrueerd word in de specifieke werkzaamheden van de afdeling. Daarna krijg ik de eerste taken toegewezen waaraan ik zelfstandig mag gaan werken. Mijn collega's staan daarbij altijd klaar om vragen van mijn kant te beantwoorden. Na elke klus krijg je dan meer zelfvertrouwen en kun je na korte tijd zelfstandig werken.

Wat was het opvallendste leermoment in je opleidingstijd?

Op dit moment is de spannendste uitdaging het combineren van mijn deeltijdstudie met mijn werk in het bedrijf. Deze werkbelasting vereist een goede, gestructureerde tijdsplanning en een doeltreffende organisatie. Ik ben dankbaar dat TAMPOPRINT me ondersteuning biedt die me flexibiliteit en verlichting biedt. Onder andere door flexibele werktijden stelt het bedrijf me in staat om mijn academische en professionele doelen op elkaar af te stemmen om zo mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen.

Wat maakt uw job interessant?

Door de verschillende afdelingen te doorlopen, krijg je een allesomvattend inzicht in het bedrijf. De opleiding is dan ook zeer afwisselend en van elke afdeling leer je altijd weer iets nieuws. Naast de commerciële afdelingen word ik ook ingezet op de logistieke afdelingen, zoals inkomende goederen, magazijn en verzending, zodat ik inzicht krijg in hoe de goederen uiteindelijk het bedrijf verlaten.

Wat is er zo bijzonder aan het werken bij TAMPOPRINT®?

Het bijzondere aan werken bij TAMPOPRINT is de informele sfeer met collega's en het brede scala aan activiteiten op de afzonderlijke afdelingen. Ik heb goede herinneringen aan het begin van mijn stage, toen ik op elke afdeling hartelijk werd verwelkomd en niet alleen de activiteiten, maar ook mijn collega's leerde kennen.

Welke sterke punten moet je hebben om bij het bedrijf te passen?

Inzet en flexibiliteit. Naar mijn mening is er inzet nodig om kennis op te doen. In de verkoop is het bijvoorbeeld belangrijk om de producten goed te leren kennen, zodat je de klant zo goed mogelijk kan adviseren. Flexibiliteit is tegenwoordig een van de belangrijkste kenmerken van de moderne werkwereld. Aanpassing aan nieuwe organisatorische werkprocessen lukt alleen met een flexibele basisinstelling.