Сандра Ромел

Заместник-ръководител на отдел Покупки, присъединила се към компанията през 2004 г.

Какви са Вашите дейности в TAMPOPRINT®?

Към моите задачи спадат всички подобласти на оперативните и стратегическите покупки, например оценяване на доставчици, анализ на потенциала на доставчиците, развиване и съдействие за доставчици, събиране на вземания, участие в преговори с доставчици и ценови преговори, както и много други. В допълнение също така съм ръководител на обученията за стажантите в областта на търговията.

Кой беше Вашият най-предизвикателен момент?

Това бе решението да продължа обучението си като дипломиран специалист по икономика (IHK) успоредно с работата. През 2012 г., когато започнах продължаващото обучение, в началото имах съмнения как да съчетая продължаващото обучение, професията и личния си живот. По начин, по който никоя от тези дейности няма да остане на заден план. Тогава обаче установих, че с няколко ограничения, това не е проблем. Огромната подкрепа от страна на TAMPOPRINT улесни всичко това допълнително. Като погледна назад, тези 3 години отлетяха като за миг.

Какво прави Вашата дейност интересна?

Това е разнообразието в областта на покупките, което прави работата изключително интересна. Никой ден не е като предния, всеки ден сте изправени пред нови предизвикателства. Тъй като в отдел Покупки ние набавяме всички компоненти за нашите машини, както и други артикули, необходими ежедневно във фабриката, ние трябва да познаваме всички области.

Какво е особеното при работата в TAMPOPRINT®?

Добрата работна среда и готовността на колегите да предоставят подкрепа. Когато възникне проблем, се опитваме да го решим заедно. Гъвкавото работно време и работата от вкъщи са другите аспекти при работата в TAMPOPRINT, които я отличават.

Какви силни страни трябва да има човек, за да се впише във Вашия екип?

Да се впишете в нашия екип трябва да сте открити и с гъвкаво мислене, както и работата да Ви прави удоволствие. Освен това трябва да можете да мислите нестандартно и да действате според ситуацията. Новият колега или колежка също така трябва да разбира от шеги и да не се взема прекалено на сериозно.